เต็มหลักสูตรวันที่ชายหญิง
17 วัน8 – 14 มกราคมปิดคอร์ส ปิดคอร์ส
27 วัน12 – 18 กุมภาพันธ์เต็มเต็ม
37 วัน 5 – 11 มีนาคมสมัครเต็ม
47 วัน 9 – 15 เมษายนสมัครเต็ม
57 วัน 14 – 20 พฤษภาคมสมัครเต็ม
67 วัน 4 – 10 มิถุนายนเต็มเต็ม
77 วัน 9 – 15 กรกฏาคมเต็มเต็ม
87 วัน 6 – 12 สิงหาคมมัครสมัคร
97 วัน 3 – 9 กันยายนสมัครสมัคร
107 วัน 1 – 7 ตุลาคมสมัครสมัคร
117 วัน 5 – 11 พฤศจิกายนสมัครสมัคร
127 วัน 3 – 9 ธันวาคมสมัครเต็ม
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2565