ครั้งที่หลักสูตรวันที่ชายหญิง
1 สติปัฏฐาน 9 วัน * เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น12 – 20 มกราคมเต็มเต็ม
27 วัน1 – 7 กุมภาพันธ์ สมัคร สมัคร
37 วัน 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม สมัคร สมัคร
47 วัน 28 มีนาคม – 3 เมษายนระงับคอร์ส ระงับคอร์ส
57 วัน 2 – 8 พฤษภาคม ระงับคอร์ส ระงับคอร์ส
67 วัน 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม ระงับคอร์ส ระงับคอร์ส
77 วัน 13 – 19 กรกฏาคมเต็ม สมัคร
87 วัน 1 – 7 สิงหาคม สมัคร สมัคร
97 วัน 5 – 11 กันยายน สมัคร สมัคร
107 วัน 3 – 9 ตุลาคม สมัคร สมัคร
117 วัน 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน สมัคร สมัคร
127 วัน 5 – 11 ธันวาคม สมัคร สมัคร
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2563