vimuttidhamma.net/course-วิปัสนากรรมฐาน-7m/(opens in a new tab)

ครั้งที่หลักสูตรวันที่ชายหญิง
1 สติปัฏฐาน 9 วัน * เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น9 – 17 มกราคมระงับคอร์ส ระงับคอร์ส
27 วัน21 – 27 กุมภาพันธ์ที่นั่งเต็มจำนวน ที่นั่งเต็มจำนวน
37 วัน 6 – 12 มีนาคมที่นั่งเต็มจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน
47 วัน 3 – 9 เมษายนหมดเขตสมัครที่นั่งเต็มจำนวน
57 วัน 1 – 7 พฤษภาคมยกเลิกยกเลิก
67 วัน 5 – 11 มิถุนายนยกเลิกยกเลิก
77 วัน 3 – 9 กรกฏาคมยกเลิกยกเลิก
87 วัน 31 กรกฏาคม – 6 สิงหาคมยกเลิกยกเลิก
97 วัน 4 – 10 กันยายนยกเลิกยกเลิก
107 วัน 2 – 8 ตุลาคมสมัคร สมัคร
117 วัน 6 – 12 พฤศจิกายนสมัคร สมัคร
127 วัน 4 – 10 ธันวาคมสมัคร ที่นั่งเต็มจำนวน
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2564