ครั้งที่หลักสูตรวันที่ชายหญิง
1 สติปัฏฐาน 9 วัน * เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น9 – 17 มกราคมสมัคร สมัคร
27 วัน21 – 27 กุมภาพันธ์สมัคร สมัคร
37 วัน 6 – 12 มีนาคมสมัครสมัคร
47 วัน 3 – 9 เมษายนสมัคร สมัคร
57 วัน 1 – 7 พฤษภาคม สมัคร สมัคร
67 วัน 5 – 11 มิถุนาย สมัคร สมัคร
77 วัน 3 – 9 กรกฏาคมสมัคร สมัคร
87 วัน 31 กรกฏาคม – 6 สิงหาคมสมัคร สมัคร
97 วัน 4 – 10 กันยายนสมัคร สมัคร
107 วัน 2 – 8 ตุลาคมสมัคร สมัคร
117 วัน 6 – 12 พฤศจิกายนสมัคร สมัคร
127 วัน 4 – 10 ธันวาคมสมัคร สมัคร
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2564