แจ้งยกเลิกคอร์ส 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid19

ป้องกันตามนโยบายรัฐบาล

จึงขออภัย มา ณ ที่นี้

เพื่อความสุขและปลอดภัยกับทุกท่านและส่วนรวม

กลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน