ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง   

ชื่อบัญชี      วัด ถ้ำดอยโตน    เลขบัญชี     367-057833-9

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน ขอบคุณและอนุโมทนากับกุศลเจตนาในทานบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว
สำหรับผู้บริจาคท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนา กรุณาส่งสำเนาเอกสารการบริจาคพร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไปที่ E-mail : doitcmm@gmail.com