อัพเดทหนังสือขอบเขตการรับรู้ของจิต หลังเหตุการณ์ กรกฏาคม 2564

ขอบเขตการรับรู้ของจิต

อัพเดท เหตุการณ์หลัง กรกฏาคม 2564 จุดกึ่งกลางสมองเป็นตำแหน่งที่ตั้งของปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน เพราะสายธารแห่งลมหายใจ (ทางจมูก) ดับไป จิตจักเคลื่อนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของรูปสัญญา คลิกเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ

Read more

ธรรมพร ปีใหม่ ๒๕๖๕

ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน สิ้นพระชนมายุในพรรษาสุดท้าย ณ ไต้ร่มเงาพระวิหาร ตำบลอุฬุวคาม เมืองไพศาลี …หลังจากขับไล่ทุกขเวทนาพยาธิที่พระองค์ทรงประชวรแล้ว พระอานนท์เถระเห็นความผาสุกแห่งพระองค์ท่าน จึงเข้าไปกราบนมัสการ สรรเสริญและรำพึงรำพันในเหตุที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานนั้น

อนิมิตตเจโตสมาธิ

อนิมิตตเจโตสมาธิ

Read more

ในโลกแห่งการแสวงหา… คุณกำลังแสวงหาอะไร

จิตที่มีอวิชชาก็ขับเคลื่อนไปในวัฏจักรแห่งภพ(สังสารวัฏ) ด้วยแรงดึงดูด(แห่งความพอใจ) และแรงผลักเหวี่ยงออกไป(ความไม่พึงพอใจ) หากแรงทั้งสองขั้วถึงวาระดับสลาย มวลของดวงดาวและสังสารวัฏก็ถึงกาลอวสาน

ปิยทัสสี ภิกขุ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

. . เมื่อแรงทั้งสองทำกิจร่วมกัน

แจ้งงดคอร์ส มีนาคม 2565

แจ้งงดคอร์ส มีนาคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid -19 ที่ยังคงมีการแพร่กระจายอีกครั้ง  เพื่อความสุขและปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน  ขอแจ้งให้ทราบว่าทางศูนย์ปฏิบัติฯ จำเป็นต้องงดคอร์สประจำเดือน 5 -11 มีนาคม 2565 ไว้ก่อน  สำหรับในคอร์สถัดไปหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางศูนย์ปฏิบัติฯ ขออนุโมทนา และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  … กลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี ประธานสงฆ์ วัดถ้ำดอยโตน มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (Vipassana Meditation Course I) เป็นคอร์ส ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน เป็นประจำทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

ที่พักผู้เข้าปฏิบัติ

ที่พักผู้เข้าปฏิบัติ

โดยทั่วไป ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับแล้ว จะเข้าที่พักในวันแรกของการปฏิบัติในช่วงเช้า ถึงเที่ยง.