ธรรมพร ปีใหม่ ๒๕๖๕

อ่านหนังสือขอบเขตการรับรู้ของจิต

ขอบเขตการรับรู้ของจิต

การอุบัติขึ้น การตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป ของโลกสสาร พลังงาน ทุกปรากฏการณ์ในจักรวาล ล้วนตกอยู่ภายใต้ ขอบเขตของเวลา มิติของสสารและพลังงานที่จิตเข้าไปตั้ง อิงอาศัยอยู่ เรียกว่าสังสารวัฎ คลิกเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ

Read more

ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน สิ้นพระชนมายุในพรรษาสุดท้าย ณ ไต้ร่มเงาพระวิหาร ตำบลอุฬุวคาม เมืองไพศาลี …หลังจากขับไล่ทุกขเวทนาพยาธิที่พระองค์ทรงประชวรแล้ว พระอานนท์เถระเห็นความผาสุกแห่งพระองค์ท่าน จึงเข้าไปกราบนมัสการ สรรเสริญและรำพึงรำพันในเหตุที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานนั้น

อนิมิตตเจโตสมาธิ

อนิมิตตเจโตสมาธิ

Read more

ในโลกแห่งการแสวงหา… คุณกำลังแสวงหาอะไร

จิตที่มีอวิชชาก็ขับเคลื่อนไปในวัฏจักรแห่งภพ(สังสารวัฏ) ด้วยแรงดึงดูด(แห่งความพอใจ) และแรงผลักเหวี่ยงออกไป(ความไม่พึงพอใจ) หากแรงทั้งสองขั้วถึงวาระดับสลาย มวลของดวงดาวและสังสารวัฏก็ถึงกาลอวสาน

ปิยทัสสี ภิกขุ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

. . เมื่อแรงทั้งสองทำกิจร่วมกัน

แจ้งเรื่องจัดงานกฐิน ต.ค. 2564

แจ้งเรื่องจัดงานกฐิน ต.ค. 2564

เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง เพื่อความสุขและปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน  ทางศูนย์ปฏิบัติฯ เชิญชวนญาติธรรมได้ร่วมทอดกฐินออนไลน์ผ่านช่องทาง zoom meeting ตามวันเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งลิงค์ให้ทราบเป็นการต่อไป ทางศูนย์ปฏิบัติฯ ขออนุโมทนา และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  … กลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี ประธานสงฆ์ วัดถ้ำดอยโตน มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (Vipassana Meditation Course I) เป็นคอร์ส ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน เป็นประจำทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

ที่พักผู้เข้าปฏิบัติ

ที่พักผู้เข้าปฏิบัติ

โดยทั่วไป ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับแล้ว จะเข้าที่พักในวันแรกของการปฏิบัติในช่วงเช้า ถึงเที่ยง.