วัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี ประธานสงฆ์ วัดถ้ำดอยโตน มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (Vipassana Meditation Course I) เป็นคอร์ส ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน เป็นประจำทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

ที่พักผู้เข้าปฏิบัติ

ที่พักผู้เข้าปฏิบัติ

โดยทั่วไป ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับแล้ว จะเข้าที่พักในวันแรกของการปฏิบัติในช่วงเช้า ถึงเที่ยง.

การร่วมบริจาค

การร่วมบริจาค

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง    ชื่อบัญชี      วัด ถ้ำดอยโตน    เลขบัญชี     367-057833-9 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน ขอบคุณและอนุโมทนากับกุศลเจตนาในทานบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วสำหรับผู้บริจาดท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนา กรุณาส่งสำเนาเอกสารการบริจาคพร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไปที่ E-mail : doitcmm@gmail.com

แจ้งยกเลิกคอร์ส 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

แจ้งยกเลิกคอร์ส 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

แจ้งยกเลิกคอร์ส 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid19 ป้องกันตามนโยบายรัฐบาล จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ เพื่อความสุขและปลอดภัยกับทุกท่านและส่วนรวม กลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน

Read more

อนิมิตเจโตสมาธิ

อนิมิตตเจโตสมาธิ

ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน สิ้นพระชนมายุในพรรษาสุดท้าย ณ ไต้ร่มเงาพระวิหาร ตำบลอุฬุวคาม เมืองไพศาลี …หลังจากขับไล่ทุกขเวทนาพยาธิที่พระองค์ทรงประชวรแล้ว พระอานนท์เถระเห็นความผาสุกแห่งพระองค์ท่าน จึงเข้าไปกราบนมัสการ สรรเสริญและรำพึงรำพันในเหตุที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานนั้น

Read more