คอร์สที่หลักสูตรวันที่ชายหญิง
17 วัน14 – 20 มกราคมสมัคร สมัคร
27 วัน4 – 10 กุมภาพันธ์สมัครสมัคร
37 วัน 4 – 10 มีนาคมสมัครสมัคร
47 วัน 8 – 14 เมษายนสมัครสมัคร
57 วัน 29 เมษายน – 5 พฤษภาคมสมัครสมัคร
67 วัน 3 – 9 มิถุนายนสมัครสมัคร
77 วัน 1 – 7 กรกฏาคมสมัครสมัคร
87 วัน 29 กรกฏาคม – 4 สิงหาคมสมัครสมัคร
97 วัน 2 – 8 กันยายนสมัครสมัคร
107 วัน 7 – 13 ตุลาคมสมัครสมัคร
117 วัน 4 – 10 พฤศจิกายนสมัครสมัคร
127 วัน 2 – 8 ธันวาคมสมัครสมัคร

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2566