คอร์สที่หลักสูตรวันที่ชายหญิง
17 วัน27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์สมัคร สมัคร
27 วัน24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคมสมัครสมัคร
37 วัน 9 – 15 มีนาคมสมัครสมัคร
47 วัน 6 – 12 เมษายนสมัครสมัคร
57 วัน 4 – 10 พฤษภาคมสมัครสมัคร
67 วัน 1 – 7 มิถุนายนสมัครสมัคร
77 วัน 13 – 19 กรกฏาคมสมัครสมัคร
87 วัน 10 – 16 สิงหาคมสมัครสมัคร
97 วัน 7 – 13 กันยายนสมัครสมัคร
107 วัน 5 – 11 ตุลาคมสมัครสมัคร
117 วัน 9 – 15 พฤศจิกายนสมัครสมัคร
127 วัน 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคมสมัครสมัคร

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2567