หนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

หนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

อัพเดท 26 กรกฏาคม 2566 คลิก..เพื่ออ่านหนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต ย่นเวลาสังสารวัฏ การเดินทางสู่กาลอวสานของเวลา   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นธรรมทาน ชื่อหนังสือ  ขอบเขตการรับรู้ของจิต ผู้แต่ง  ปิยทัสสี ภิกขุ รายละเอียด ปกแข็ง/ เย็บกี่/ สันโค้ง/ ริบบิ้นคั่นหน้า 2 เส้น/ จำนวน 280 หน้า จำนวนจัดพิมพ์ 5,000 เล่ม/ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ต้นทุนการจัดพิมพ์ เล่มละ 110 บาท(5,000×110=550,000._บาท) แจกเป็นธรรมทาน วันที่ 1 มกราคม