เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง เพื่อความสุขและปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน  ทางศูนย์ปฏิบัติฯ เชิญชวนญาติธรรมได้ร่วมทอดกฐินออนไลน์ผ่านช่องทาง zoom meeting ตามวันเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งลิงค์ให้ทราบเป็นการต่อไป ทางศูนย์ปฏิบัติฯ ขออนุโมทนา และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

กลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน