เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น เพื่อความสุขและปลอดภัยกับทุกท่านและส่วนรวม ทางศูนย์ปฏิบัติฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกคอร์สในวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม นี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทางศูนย์ปฏิบัติฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

กลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน