การอุบัติขึ้น การตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป ของโลกสสาร พลังงาน ทุกปรากฏการณ์ในจักรวาล ล้วนตกอยู่ภายใต้ ขอบเขตของเวลา มิติของสสารและพลังงานที่จิตเข้าไปตั้ง อิงอาศัยอยู่ เรียกว่าสังสารวัฎ

ดูรายละเอียดหนังสือ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานได้ที่…