อัพเดท เหตุการณ์หลัง กรกฏาคม 2564

จุดกึ่งกลางสมองเป็นตำแหน่งที่ตั้งของปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน เพราะสายธารแห่งลมหายใจ (ทางจมูก) ดับไป จิตจักเคลื่อนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของรูปสัญญา

คลิก..ดาวน์โหลดหนังสือสองหน้า

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ