ตอน หมอกคลุมจิต ตัณหาคลุมใจ

ตอน ปัจจุบันสำคัญยิ่ง

ตอนไตรลักษณ์ กับฤดูกาลที่หมุนเปลี่ยน