เรือนพักสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม

เรือนพักสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม

ทางวัดมีเรือนพักสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติธรรม แยกเป็นสัดส่วนระหว่างชายหญิง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรแก่การปฏิบัติ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/qhRcZdJSmLLQRydc7

สภาพแวดล้อมวัดถ้ำดอยโตน

สภาพแวดล้อมวัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติที่สวยงามและความสงบร่มเย็นเป็นอย่างมาก สภาพแวดล้อมวัดถ้ำดอยโตนดูรูปทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/zs5QrB57HJv8cKtRA

ลมหายใจแห่งความสุข ณ ต้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง

ลมหายใจแห่งความสุข ณ ต้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง

การอยู่กับปัจจุบันขณะ คือ การที่เราอยู่ต้นทางของการเปลี่ยนแปลง เพราะปัจจุบันขณะจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แค่เพียงหายใจเข้า-ออก เราก็พบว่า ลมหายใจของเราเมื่อครู่ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ดังนั้นเมื่อไหร่ที่คนเราเรียนรู้ปัจจุบันขณะ เขาจะเห็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะได้ขึ้นมาอยู่ ณ ต้นกำเนิดความจริงของการเปลี่ยนแปลง เมื่อใดที่จิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลง แรงตัณหาอุปาทานจะไม่เกิดร่วมกับอารมณ์ปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันขณะเกิดดับอย่างรวดเร็ว จนตัณหาอุปาทานไม่สามารถเข้ามาเกาะยึดได้เลย