หนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

หนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

อัพเดท 26 กรกฏาคม 2566 คลิก..เพื่ออ่านหนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต ย่นเวลาสังสารวัฏ การเดินทางสู่กาลอวสานของเวลา   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นธรรมทาน ชื่อหนังสือ  ขอบเขตการรับรู้ของจิต ผู้แต่ง  ปิยทัสสี ภิกขุ รายละเอียด ปกแข็ง/ เย็บกี่/ สันโค้ง/ ริบบิ้นคั่นหน้า 2 เส้น/ จำนวน 280 หน้า จำนวนจัดพิมพ์ 5,000 เล่ม/ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ต้นทุนการจัดพิมพ์ เล่มละ 110 บาท(5,000×110=550,000._บาท) แจกเป็นธรรมทาน วันที่ 1 มกราคม

ลมหายใจแห่งความสุข ณ ต้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง

ลมหายใจแห่งความสุข ณ ต้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง

การอยู่กับปัจจุบันขณะ คือ การที่เราอยู่ต้นทางของการเปลี่ยนแปลง เพราะปัจจุบันขณะจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แค่เพียงหายใจเข้า-ออก เราก็พบว่า ลมหายใจของเราเมื่อครู่ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ดังนั้นเมื่อไหร่ที่คนเราเรียนรู้ปัจจุบันขณะ เขาจะเห็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะได้ขึ้นมาอยู่ ณ ต้นกำเนิดความจริงของการเปลี่ยนแปลง เมื่อใดที่จิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลง แรงตัณหาอุปาทานจะไม่เกิดร่วมกับอารมณ์ปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันขณะเกิดดับอย่างรวดเร็ว จนตัณหาอุปาทานไม่สามารถเข้ามาเกาะยึดได้เลย