ตารางเวลาของการอบรมถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ ดังนั้นผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกท่านจึงควรให้ความใส่ใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม
* เริ่มต้นปฏิบัติเย็นวันแรก และสิ้นสุดตอนเช้าของวันสุดท้าย
เวลากิจกรรม
4.00 น.ระฆังปลุกยามเช้า
4.30 – 5.00 น. เดินจงกรม
5.00 – 6.00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
6.30 – 8.00 น. อาหารเช้า และกิจกรรมจิตอาสา
8.00 – 9.00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
9.30 – 10.00 น. เดินจงกรม (อุบาสกใช้อาคารปฏิบัติชั้นบน อุบาสิกาใช้พื้นที่โถงชั้นล่าง)
10.00 – 11.00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
11.00 – 12.00 น. เที่ยงพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.15 น. สอบถามข้อสงสัยกับพระอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
13.15 – 13.30 น. พัก
13.30 – 14.00 น. เดินจงกรม (อุบาสกใช้อาคารปฏิบัติชั้นบน อุบาสิกาใช้พื้นที่โถงชั้นล่าง)
14.00 – 15.00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
15.00 – 16.00 น. พัก ผ่อนคลายอิริยาบถ
16.00 – 17.00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
17.00 – 18.30 น. พักดื่มน้ำปานะ
18.30 – 19.30 น. รับชมธรรมบรรยาย
20.00 – 21.00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
21:15 น.พักผ่อน–ดับไฟ
** ผู้ปฏิบัติจะได้ร้บการปฐมนิเทศในช่วงเย็นของวันแรก เวลา  18.00 น.
ตารางเวลาปฏิบัติประจำวัน