โดยพระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี

พระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ 20 มีนาคม 2558 ณ บ้านจันทร์ส่องธรรม

พระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ 20 มีนาคม 2558

One thought on “พระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ 20 มีนาคม 2558

 • February 25, 2020 at 8:50 pm
  Permalink

  Dear Sirs,
  having lost your mail address as well as the personal mail address of Phra Ajahrn, I would kindly ask you
  to forward to me both addresses and inform Phra Ajahrn, that I lost the LINE connection since last May and was not able to reinstall it on my new mobile phone. So very sorry not having giving any news any more.
  My intention to come this year to Thailand and also your Wat was broken by the fact that I became very ill and had to spend over a month in hospital. Luckily they renounced to a very dangerous surgery (operation) at my liver. The treatment is still going on, so that I have to postpone my travelling plans.

  With lots of metta and warmest regards from Switzerland to all of you Lucia

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *