กำหนดการทอดกฐิน วัดใหม่มอวาคี /
Wat Mai Mor Wa Ki Kathina Schedule 2019

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ / 10 Nov 2019 / 09.00 AM

nor
เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่มอวาคี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *